เลขดับ 16 มิ.ย. 66 จดไว้เลย ไม่ออกแน่


ใกล้เข้ามาอีกแล้วสำหรับการออกรางวัลประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยวหลายคนอาจจะมีเลขในใจกันอยู่แล้ว แต่สำหรับใครที่ยังไม่มี วันนี้ทีมางนสยามนิวส์จะพาไปส่องเลขดัง สถิติงวด 16 มิ.ย. 66

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก 16 มิถุนายน 30 ปี 30 งวด

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 361807

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 285 , 549

เลขท้าย 3 ตัว 106 , 228

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 691861

เลขท้าย 2 ตัว 17

เลขหน้า 3 ตัว 054 , 007

เลขท้าย 3 ตัว 447 , 668

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 516967

เลขท้าย 2 ตัว 64

เลขหน้า 3 ตัว 876 , 882

เลขท้าย 3 ตัว 565 , 625

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 174055

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 625 , 884 เลขท้าย 3 ตัว 127 , 800

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 223131

เลขท้าย 2 ตัว 46

เลขหน้า 3 ตัว 432 , 507

เลขท้าย 3 ตัว 132 , 868

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก 16 มิถุนายน

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 943142

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขหน้า 3 ตัว 626 , 878

เลขท้าย 3 ตัว 740 , 373

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 073816

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 804 , 251

เลขท้าย 3 ตัว 749 , 321

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 644742

เลขท้าย 2 ตัว 05

เลขท้าย 3 ตัว 429 , 253 , 386 , 532

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 673920

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 158 , 140 , 639 , 576

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 289673

เลขท้าย 2 ตัว 69

เลขท้าย 3 ตัว 390 , 098 , 114 , 502

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก 16 มิถุนายน

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2555

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 159373

เลขท้าย 2 ตัว 51

เลขท้าย 3 ตัว 238 , 479 , 547 , 790

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2554

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 351276

เลขท้าย 2 ตัว 88

เลขท้าย 3 ตัว 486 , 167 , 162 , 582

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2553

เลขท้าย 2 ตัว 73

เลขท้าย 3 ตัว 200 , 628 , 681 , 816

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2552

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 930456

เลขท้าย 2 ตัว 15

เลขท้าย 3 ตัว 044 , 125 , 179 , 954

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2551

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 729111

เลขท้าย 2 ตัว 75

เลขท้าย 3 ตัว 339 , 345 , 639 , 870

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2550

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 393194

เลขท้าย 2 ตัว 41

เลขท้าย 3 ตัว 424 , 589 , 907 , 989

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2549

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 100935

เลขท้าย 2 ตัว 17

เลขท้าย 3 ตัว 250 , 381 , 410 , 595

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2548

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 793070

เลขท้าย 2 ตัว 44

เลขท้าย 3 ตัว 021 , 074 , 605 , 806

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2547

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 208713

เลขท้าย 2 ตัว 87

เลขท้าย 3 ตัว 414 , 459 , 911 , 986

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2546

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 389872

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขท้าย 3 ตัว 006 , 605 , 922 , 995

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก 16 มิถุนายน

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2545

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 073261

เลขท้าย 2 ตัว 07

เลขท้าย 3 ตัว 156 , 472 , 662 , 845

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2544

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 762394

เลขท้าย 2 ตัว 75

เลขท้าย 3 ตัว 395 , 550 , 606 , 922

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2543

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 825696

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขท้าย 3 ตัว 311 , 592 , 771 , 832

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2542

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 278794

เลขท้าย 2 ตัว 63

เลขท้าย 3 ตัว 422 , 742 , 859 , 917

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2541

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 858076

เลขท้าย 2 ตัว 19

เลขท้าย 3 ตัว 219 , 235 , 316 , 533

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก 16 มิถุนายน

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2540

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 537146

เลขท้าย 2 ตัว 61

เลขท้าย 3 ตัว 504 , 635 , 769 , 982

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2539

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 318311

เลขท้าย 2 ตัว 21

เลขท้าย 3 ตัว 118 , 649 , 735 , 916

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2538

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 046698

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขท้าย 3 ตัว 393 , 507 , 678 , 785

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2537

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 1947355

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขท้าย 3 ตัว 302 , 524 , 583 , 669

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2536

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 2119871

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขท้าย 3 ตัว 146 , 223 , 955 , 961

สรุป เลขเด็ด 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก 16 มิถุนายน เลขท้าย 3 ตัว รางวัลที่ 1 เลขออกน้อยสุด ดังนี้

2 , 5 , 8 ออก 6 ครั้ง

0 ออก 7 ครั้ง

4 , 9 ออก 8 ครั้ง

3 ออก 9 ครั้ง

6 , 7 ออก 12 ครั้ง

1 ออก 16 ครั้ง

ส่วน เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก 16 มิถุนายน เลขท้าย 2 ตัว เลขที่ออกน้อยครั้งสุด คือ

0 ออก 2 ครั้ง

3 , 8 ออก 4 ครั้ง

2 , 6 ออก 5 ครั้ง

4 ออก 6 ครั้ง

1 , 5 , 9 ออก 8 ครั้ง

7 ออก 10 ครั้ง

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์ 9 ปี 30 งวด

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 157196

เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขหน้า 3 ตัว 007 , 522

เลขท้าย 3 ตัว 250 , 425

งวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 845093

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขหน้า 3 ตัว 411 , 912

เลขท้าย 3 ตัว 593 , 855

งวดประจําวันที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 943703

เลขท้าย 2 ตัว 75

เลขหน้า 3 ตัว 971 , 540

เลขท้าย 3 ตัว 631 , 432

งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 981417

เลขท้าย 2 ตัว 61

เลขหน้า 3 ตัว 287 , 242

เลขท้าย 3 ตัว 002 , 542

งวดประจําวันที่ 1 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 970618

เลขท้าย 2 ตัว 10

เลขหน้า 3 ตัว 391 , 738

เลขท้าย 3 ตัว 578 , 870

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์

งวดประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 578171

เลขท้าย 2 ตัว 83

เลขหน้า 3 ตัว 285 , 361

เลขท้าย 3 ตัว 379 , 449

งวดประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 556725

เลขท้าย 2 ตัว 70

เลขหน้า 3 ตัว 058 , 174

เลขท้าย 3 ตัว 233 , 927

งวดประจําวันที่ 16 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 100787

เลขท้าย 2 ตัว 56

เลขหน้า 3 ตัว 013 , 143

เลขท้าย 3 ตัว 264 , 478

งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 286051

เลขท้าย 2 ตัว 38

เลขหน้า 3 ตัว 189 , 464

เลขท้าย 3 ตัว 045 , 980

งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2563 (เลื่อนออกวันครู)

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 491774

เลขท้าย 2 ตัว 68

เลขหน้า 3 ตัว 004 , 132

เลขท้าย 3 ตัว 379 , 595

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 967375

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขหน้า 3 ตัว 323 , 806

เลขท้าย 3 ตัว 021 , 206

งวดประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 775476

เลขท้าย 2 ตัว 89

เลขหน้า 3 ตัว 149 , 912

เลขท้าย 3 ตัว 563 , 580

งวดประจําวันที่ 1 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 345650

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 137 , 999

เลขท้าย 3 ตัว 830 , 837

งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 967134

เลขท้าย 2 ตัว 04

เลขหน้า 3 ตัว 643 , 779

เลขท้าย 3 ตัว 197 , 948

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 989903

เลขท้าย 2 ตัว 16

เลขหน้า 3 ตัว 471 , 930

เลขท้าย 3 ตัว 876 , 140

เลข 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์

งวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 988117

เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขหน้า 3 ตัว 310 , 553

เลขท้าย 3 ตัว 650 , 248

งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 218559

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขหน้า 3 ตัว 064 , 720

เลขท้าย 3 ตัว 205 , 489

งวดประจําวันที่ 2 มีนาคม 2561 (เลื่อนออกวันมาฆบูชา)

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 759415

เลขท้าย 2 ตัว 29

เลขหน้า 3 ตัว 318 , 870

เลขท้าย 3 ตัว 589 , 723

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 309915

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 007 , 388

เลขท้าย 3 ตัว 230 , 748

งวดประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 451005

เลขท้าย 2 ตัว 33

เลขหน้า 3 ตัว 303 , 626

เลขท้าย 3 ตัว 257 , 601

เลข 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์

เลขเด็ด 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์

งวดประจําวันที่ 1 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 143224

เลขท้าย 2 ตัว 65

เลขหน้า 3 ตัว 345 , 679

เลขท้าย 3 ตัว 195 , 278

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 943142

เลขท้าย 2 ตัว 47

เลขหน้า 3 ตัว 626 , 878

เลขท้าย 3 ตัว 373 , 740

งวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 435286

เลขท้าย 2 ตัว 35

เลขหน้า 3 ตัว 366 , 596

เลขท้าย 3 ตัว 199 , 716

งวดประจําวันที่ 16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 240650

เลขท้าย 2 ตัว 42

เลขหน้า 3 ตัว 493 , 583

เลขท้าย 3 ตัว 043 , 160

งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 082460

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขหน้า 3 ตัว 169 , 609

เลขท้าย 3 ตัว 173 , 302

เลขเด็ด 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์

งวดประจําวันที่ 1 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 066720

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขหน้า 3 ตัว 390 , 546

เลขท้าย 3 ตัว 285 , 852

งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 968630

เลขท้าย 2 ตัว 62

เลขหน้า 3 ตัว 134 , 457

เลขท้าย 3 ตัว 054 , 412

งวดประจําวันที่ 16 มกราคม 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 244351

เลขท้าย 2 ตัว 74

เลขท้าย 3 ตัว 068 , 398 , 595 , 877

งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 766391

เลขท้าย 2 ตัว 82

เลขท้าย 3 ตัว 349 , 576 , 623 , 637

งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (เลื่อนออกวันแรงงาน)

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 103297

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขท้าย 3 ตัว 143 , 158 , 673 , 797

สรุป เลขเด็ด 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์ เลขท้าย 3 ตัว รางวัลที่ 1 เลขออกน้อยสุด ดังนี้

8 ออก 3 ครั้ง

2 , 9 ออก 7 ครั้ง

3 , 4 , 6 ออก 8 ครั้ง

0 , 5 ออก 11 ครั้ง

7 ออก 13 ครั้ง

1 ออก 14 ครั้ง

ส่วน เลขเด็ด 16/6/66 เลขดับ 16/6/66 สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์ เลขท้าย 2 ตัว เลขที่ออกน้อยครั้งสุด คือ

0 ออก 3 ครั้ง

1 ออก 4 ครั้ง

4 , 7 ออก 5 ครั้ง

9 ออก 6 ครั้ง

2 , 3 , 6 , 8 ออก 7 ครั้ง

5 ออก 9 ครั้ง

ดังนั้น จาก สถิติ หวย ออก วัน ศุกร์ และ สถิติ หวย ออก 16 มิถุนายน ข้างต้น หาก คอหวย คิดจะเสี่ยงโชคในงวดนี้ ก็ไม่ควรเลือกเลขที่ออกน้อยครั้ง โดย เลขท้าย สามตัวบน คือ 8 และ 2 = 5 ตามลำดับ ขณะที่ สองตัวล่าง คือ 0 และ 1 = 3 = 8 ตามลำดับ โดยเฉพาะ 8 นั้นออกน้อยครั้งทั้งบนและล่าง น่าจะฟันทิ้งไปได้เลย แต่ถ้าคิดอยากจะลองดูก็ไม่ว่ากันอยู่แล้ว อย่างน้อย เลขดับ ก็ไม่เป็น เลขอั้น

เลขดับ 16/6/66

สามตัวบน

8

2 = 5

สองตัวล่าง

0

1 = 3 = 8

ฟันทิ้ง

8
Name

Entertainment,129,Healthy,18,International,7,Knowledge,24,News,88,Travel,39,
ltr
item
Khreality.com: เลขดับ 16 มิ.ย. 66 จดไว้เลย ไม่ออกแน่
เลขดับ 16 มิ.ย. 66 จดไว้เลย ไม่ออกแน่
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS5zdGSHdALxqDa3IDaFr0R35FpDdDELPe4s6djjQHgHS6cvjlk8idU7WxDoCA-sHV2OqUYrgagjojE9Gla6HiqQc3bdW107hdUSLwBOur9N5oJMELlrsc7YJbHkaiyIF6lvl7u-8Q_Nnq3NPo76-qJU5t82nGqUxzxaJTXPp_dqzdJVYXWWs5XFWI-w/s600/911A7D00-65B2-4D5C-A71B-22BAEABFB7EE.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS5zdGSHdALxqDa3IDaFr0R35FpDdDELPe4s6djjQHgHS6cvjlk8idU7WxDoCA-sHV2OqUYrgagjojE9Gla6HiqQc3bdW107hdUSLwBOur9N5oJMELlrsc7YJbHkaiyIF6lvl7u-8Q_Nnq3NPo76-qJU5t82nGqUxzxaJTXPp_dqzdJVYXWWs5XFWI-w/s72-c/911A7D00-65B2-4D5C-A71B-22BAEABFB7EE.jpeg
Khreality.com
http://www.khreality.com/2023/06/16-66_76.html
http://www.khreality.com/
http://www.khreality.com/
http://www.khreality.com/2023/06/16-66_76.html
true
1880721132576419267
UTF-8
Show All Article No Article Found View all Read More Reply Cancel Reply Delete By Home Page News Show All Related Article Category ARCHIVE Search All posts No Article Found Home Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Just now One minute ago $$1$$ minutse ago One hour ago $$1$$ hour ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy