fbpx

ขออะไรก็สำเร็จทุกประการสำหรับห ลวงพ่อสมหวัง

3,590

เชื่อกันว่าหลายๆคนนั้น ต้องรู้จักท่านกันเป็นอย่างดี สำหรับหลวงพ่อสมหวัง เขาว่ากันว่าขอพรอะไรก็จะได้สำเร็จตามที่ต้องการทุกประการ และในปัจจุบันนี้สถานที่ดังกล่าวนี้

ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้หลายๆคนนั้นเข้าไปกราบไหว้สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนี้ ยังเป็นสถานที่ที่ พึ่งทางใจแก่ประชาชนด้วย โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์

คู่วัดที่ได้รับความเลื่อมใสเคารพศรัทธาเชื่อกันว่าของสิ่งใดก็จะสมหวังดังปรารถนาสถานที่ดังกล่าวนี้ ตั้งอยู่ณ.วัดกลางบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม หลวงพ่อสมหวัง

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือที่เรียกกันว่า สะดุ้งมาร ซึ้งมีขนาดพระพุทธรูปขนาด 9 นิ้ว จำนวนถึง 99 รูป และทั้งหมดนี้ได้บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังด้วย

สำหรับองค์หลวงพ่อสมหวังนั้น ตั้งอยู่ที่ วัดกลางบางพระวัดเก่าแก่ตั้งแต่ สมัยเริ่มสถาปนา กรุงรัตนโกสินทร์เดิมทีหลวงพ่อสมหวัง ถูกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่

ต่อมาเมื่อประชาชนทราบเรื่องราวทั้งหมด ต่างกก็ให้ความศรัทธาต่อท่านทั้งยังเข้ามาขอพร ครั้นเมื่อสำเร็จก็มีการกลับมาแก้บนตามดังคำที่ขอไว้ สำหรับสิ่งของที่นำมาแก้บนนั้นก็จะเป็น ไข่ไก่ 50,000 ฟอง หัวหมูนับ 100 หัว

และยังเชื่อกันว่า ถ้าขอพระในเรื่องความรักนั้น ประสบความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง สำหรับคนโสดที่อຢากมีคู่หรือคนมีคู่ที่อยากให้ความรักมั่นคงไร้อุปสรรค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดี

สุดท้ายนี้เรายังได้มีคาถา คำบูชาหลวงพ่อสมหวัง มีดังต่อไปนี้… ” อิติสุคโต สะมิชฌิตาสะพุทโธนะโมพุทธายะ ”

ที่มา angelmagazine