fbpx
News & Entertainment

ธปท.จับมือทุกธนาคาร พักชำระหนี้ทุกประเภท ฝ่าวิกฤตโควิด-19

1,864

จากสถานการณ์การระบาด ของ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบอย่างหนักกับประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศแบงก์ชาติ หรือธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้จับมือกับสถาบันทางการเงิน หามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบ

แบงก์ชาติได้ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด-19 โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้ ดังนี้

ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่า 10%

เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละธนาคาร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังนี้

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564