fbpx

เริ่มเที่ยงคืนนี้ สั่งด่วนผู้ว่าทั่วประเทศ ตั้งด่านตรวจ จุดสกัด คนเดินทางข้ามจังหวัด

13,568

หลังจากที่ นายกฯ ประกาศใช้ พรก ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร เพื่อแก้ปัญหา โควิด 19 รวมอำนาจทั้งหมด พร้อมตั้ง ศอฉ ให้ปลัดกระทรวงเป็นหัวหน้าดูเลด้านต่างๆ

สำหรับรายละเอียด พรก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ 2548 หรือ พรก ฉุกเฉิน คุมโควิด 19 บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563

โดยมีรายละเอียดสำคัญเบื้องต้น

1 รัฐบาลจะมีช่องทางทางกฎหมายเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ โดยโอนมายังนายกรัฐมนตรี

2 ออกข้อห้ามบางอย่าง เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามออกนอกราชอาณาจักร เคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก

จะเลือกใช้มาตรการเท่าที่จำเป็น ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บริการจัดการทางการแพทย์ให้ครอบคลุม ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งประกาศมาตรการดังกล่าวจะประกาศได้คราวละไม่เกิน 3 เดือน แต่อาจขยายเวลาได้อีกตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ล่าสุดมีรายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ทุกจังหวัดปฎิบัตฺิตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

โดยก่อนหน้านี้ กองปราบปราม ได้มีการออกข้อกำหนดตาม พรก สถานการณ์ฉุกเฉินว่า กำชับให้กำลังพลดำเนินการกับผู้ที่ละเมิดคำสั่งดังกล่าวทั้ง 16 ข้อ อีกด้วย