fbpx
News & Entertainment

ญี่ปุ่ นเตรีย มแจ กเงินช ดเช ยร า ยได้ ครอ บครัวละ 3 แสนเยน

397

ญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากการ ร ะ บ า ด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ปกติประชาชนที่ไม่ค่อยออ กมาจับจ่ายใช้เงินอยู่แล้ว ก็ยิ่งเฉาหนักไร้เงินหมุนเวียน มากขึ้นไปอีก ทำให้รัฐบาลผุดไอเดียแจกเงินประชาชนขึ้น

“อาเบะ”บร รลุข้อตกลงกับพร รคแอลดีพี เตรียมแจกเงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการ ร ะ บ า ด ครัวเรือนละ 3 แสนเยน หรือประมาณ 91,300 บาท นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และพร รคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพร รคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้บร รลุข้อตกลงร่วมกันในวันนี้ (3 เม.ย.) ว่า รัฐบาลจะมอบเงินให้กับประชาชนที่เผชิญกับปัญหารายได้ลดลง อันเนื่องมาจากการแ พร่ร ะ บ า ด โดยจะมอบเงินใครัวเรือนละ 300,000 เยน

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายฟูมิโอะ คิชิดะ หัวหน้าฝ่ายนโยบายของพร รคแอลดีพีได้เปิดเผยข้อตกลงดังกล่าวกับผู้สื่อข่าว ภายหลังจากเข้าร่วมประชุมกับนายอาเบะ

เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า คาดว่าจะมีครัวเรือนราว 10 ล้านครัวเรือน จากทั้งหมด 58 ล้านครัวเรือน ที่มีคุณสมบัติตรงต ามข้อ กำหนดที่จะได้รับความช่วยเหลือพิเศษนี้ โดยการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งใน มาตรการเศรษฐกิจฉุกเฉินซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะผลักดันให้สำเร็จลุล่วงในวันอังคารหน้า โ ครงการมอบเงินสดให้กับประชาชนนั้น จะจัดสร รจากงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ 2563

ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นต้องการให้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่จะถึงวันหยุดในเทศกาลโกลเด้นวีคของญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนพ.ค.นี้ อย่างไรก็ดี รัฐบาลญี่ปุ่นจะไม่กำหนดเพดานรายได้ของครัวเรือนที่จะได้รับเงินสดช่วยเหลือครั้งนี้ และจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีด้วย “หากเรากำหนดเพดานรายได้

เราต้องตรวจสอบรายได้ของประชาชนแต่ละคน ซึ่งจะทำให้เสียเวลามาก ดังนั้น เราจึงจะใช้วิธีการพิเศษที่ไม่เคยทำมาก่อน ในการตัดสินว่าใครควรจะได้รับเงินสด” นายย าซูโตชิ นิชิมูระ รัฐมนตรีฝ่ายนโยบายเศร ษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่นกล่าว