fbpx
News & Entertainment

คลังประกาศเตือน กลุ่มที่ต้องคืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน ลั่นให้เวลา 7 วันเท่านั้น

243

จากกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยในหนังสือระบุว่าตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากcovid-19 ด้วยการจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยผู้ที่ลงทะเบียนได้แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยนั้น เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับเงินแล้วทั้งหมดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้ชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking และ ATM ของธนาคารใดก็ได้นั้น

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยว่า สศค. ได้ส่งหนังสือดังกล่าวไปให้ผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ที่กดปุ่มขอสละสิทธิ์ (ปุ่มสีชมพู) ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. เป็นต้นไป จำนวนหลายพันคนจริง ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของการสละสิทธิ์เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเรียกเงินคืนให้ครบถ้วน

ส่วนคนที่ผ่านเกณฑ์และได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ถึง 3 เดือนแล้วไม่ต้องคืนเงินเพราะจะไม่ได้รับหนังสือในส่วนนี้ เพราะหลังจากที่ขอสละสิทธิ์แล้วระบบจะมีรหัส OTP เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตนว่าขอสละสิทธิ์จริงอีกครั้ง ดังนั้น ข้อมูลในระบบที่ได้รับไม่น่าจะคลาดเคลื่อน เนื่องจากหนังสือนี้ถูกส่งให้ผู้ที่สละสิทธิ์เงินไว้เท่านั้น

โดยพบว่า มีคนสละสิทธิ์แล้วกว่า 10,121 ราย แต่มีคนที่คืนเงินเพียง 2,455 ราย ยังคงมีคนที่ไม่คืนเงิน 7,666 ราย และนับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม เป็นต้นมา มีคนที่คืนเงินเพิ่มเติมเพียง 84 ราย เท่านั้น ยืนยัน โดนกลั่นแกล้งให้คืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน เป็นไปได้ยาก

สำหรับหนังสือเรียกเงินคืน ระบุข้อความดังนี้ ตามที่กระทรวงการคลังได้มีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่covid หรือมาตรการ 5,000 บาท (3 เดือน) และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ นั้น

ด้านผู้ที่ได้รับจดหมายแล้ว ขอให้คืนเงินโดยผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร หรือทำผ่าน ATM ใด ๆ ก็ได้ จากนั้นให้นำหนังสือไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับไปแล้วทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยสามารถคืนเงินได้ผ่านช่างทางต่างๆ ดังนี้

1.ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เลือกปุ่มสละสิทธิ์ (สีชมพู) และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด

2.ชำระคืนผ่าน Mobile Banking/ Internet Banking/ ATM ของธนาคารใดก็ได้ โดยดำเนินการดังนี้

2.1 เลือกระบบการจ่ายเงินหรือชำระเงิน (Bill Payment)

2.2 เลือกหมวดหมู่หน่วยงานราชการ และเลือกหัวข้อ รับชำระเงินจากผู้ได้รับผลกระทบcovid-19 (97612) หรือ เลือกค้นหาจากชื่อผู้รับเงิน รับชำระเงินจากผู้ได้รับผลกระทบcovid-19 หรือเลือกค้นหาจาก Company Code หมายเลข 97612 หรือเลือกค้นหาจาก Biller ID หมายเลข 199400016022408

2.3ระบุ รหัสอ้างอิง 1 (ช่องแรก) = เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ รหัสอ้างอิง 2 (ช่องที่ 2) = หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

2.4ระบบจะดำเนินการตรวจสอบยอดเงินทั้งหมดที่ท่านต้องชำระคืน และขอให้ท่านยืนยันการทำรายการ

3.ติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ โดยแจ้งคืนเงินตามมาตรการ 5,000 บาท (3 เดือน) พร้อมแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

อนึ่ง หากท่านได้ชำระคืนเงินชดเชยรายได้ตามมาตรการฯ แล้ว ก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการคืนเงินชดเชยตามมาตรการฯ ด้วย จะยิ่งขอบคุณยิ่ง