วันนี้ เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว

355

ตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี

บุตรแรกเกิด

ล่าสุดวันนี้ เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด เดือนกรกฎาคม 2563 ออกวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน) ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 1,617,534 ราย เป็นจำนวนเงิน 970,520,400 บาท

กรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ เงินอุดหนุนบุตร มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

2. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ดังนี้ ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

3. คลิกคำว่า ค้นหาข้อมูล

วันนี้แม่ๆอย่าลืมไปเช็กเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท กันด้วยนะ ส่วนเงินกลุ่มเปราะบางให้รอไปก็นะคะ

ขอบคุณ กรมบัญชีกลาง