Website security

โซเชียลโวย หลังโครงการ คนละครึ่งสิทธิ์เต็มแล้ว

109

วันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 3,000 บาท ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง” รอบ 3 โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

เต็มแล้ว

เต็มแล้ว

ล่าสุด โคงการคนละครึ่งในรอบที่ 3 ได้เต็มจำนวนสิทธิ์แล้วในเวลา 07.20 ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวโซเชียล ซึ่งล่าสุดได้ติดแฮชแท็กทวิตเตอร์ #คนละครึ่ง

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

ความคิดเห็นชาวโซเชียล

เรียบเรียง