Website security

ภาพสุดประทับใจ ความอ่อนน้อม ของหลวงตาชื่น ก้มลงกราบ หลวงพ่อมหาน้อย ผู้มีวัยน้อยกว่า แต่มีพรรษามากกว่า

152

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า หลวงตาชื่น ขอกราบอนุโมทนา ในเมตตาบารมีและความอ่อนน้อมแห่งความรู้จักตน รู้จักอาวุโส รู้จักพรรษา เมื่อ หลวงตาชื่น ผู้มีวัยมากกว่า แต่พรรษาน้อยกว่าก้มลงกราบ #หลวงพ่อมหาน้อย แห่งโนนดินแดงบุรีรัมย์ ผู้มีวัยน้อยกว่า แต่มีพรรษามากกว่า

และในขณะเดียวกัน หลวงพ่อมหาน้อยผู้นับถือในปฏิปทาของหลวงตาชื่นก็ถือโอกาสนวดขาถวายหลวงตาให้คลายเมื่อยล้า จึงเกิดเป็นภาพประทับใจเหล่านี้ และแน่นอน ย่อมเป็นที่อนุโมทนาต่อภพภูมิทั้งหลาย เทพพรหมเทวาย่อมมาอนุโมทนาเจ้าค่ะ Cr. เพจชาวโนนดินแดง

ภาพจาก เพจชาวโนนดินแดง

ภาพจาก เพจชาวโนนดินแดง

ภาพที่หาดูยาก

ภาพจาก เพจชาวโนนดินแดง

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์ เพจชาวโนนดินแดง