เจ้าคุณพระสินีนาฏ ถวายผ้าไตร-เครื่องสังฆทาน วัดบูรพาราม ร่วมถ่ายรูปกับปชช.อย่างเป็นกันเอง

174

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพจาก เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โดยมีประชาชน จากกลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา หมู่บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง บ้านดงมัน ตำบลคอโค และ เรือนจำกลางสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มทอผ้ายกทอง จันทร์โสมา หมู่บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง / เรือนจำกลางสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง, และบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ มาต้อนรับอย่างล้นหลาม 

ภาพจาก เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ภาพจาก เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี