เช็กด่วน กลุ่มแรก 12 ม.ค.นี้ โอนเข้าบัญชี

265

ความคืบหน้าการพิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย แก่ผู้ประกันตนที่ต้องหยุดงานชั่วคราวจากผลกระทบ โดยหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียน เริ่มมากว่า 1 สัปดาห์แล้ว ขณะนี้มีสถานประกอบการยื่นรายชื่อผู้ประกันตนมาแล้วกว่า 11,000 คน โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ได้ในวันที่ 12 มกราคมนี้ จำนวน 564 คน เป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท ผ่านการโอนเข้าบัญชีลูกจ้างผู้ประกันตน ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง คิดจากเพดานเงินเดือน 15,000 บาท

ประกันสังคม

การจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รอบนี้ จะน้อยกว่ารอบแรก เนื่องจากจะมีการจ่ายให้เฉพาะสถานประกอบการที่มีคำสั่งภาครัฐสั่งปิด ประเมินว่ามีประมาณ 13,000 แห่ง มีผู้ประกันตนประมาณ 147,000 ราย ซึ่งจะต้องใช้เงินประกันการว่างงานเยียวยาคนตกงาน รวมกว่า 2,800 ล้านบาท

ขอบคุณ