19 จังหวัด งดออกจากเคหสถาน ตามเวลาที่กำหนด

239

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การ (ศบค.มท.) ได้เปิดเผยรายชื่อจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน ตามช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 19 จังหวัด ดังนี้

ภาคเหนือ

แพร่ 23.00 – 03.00 น.

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

1. ชัยนาท 23.00 – 04.00 น.

2. นครนายก 23.00 – 04.00 น.

3. นครปฐม 23.00 – 04.00 น.

4. นนทบุรี 21.00 – 04.00 น.

5. ปทุมธานี 21.00 – 04.00 น.

6. เพชรบุรี 23.00 – 04.00 น.

7. สมุทรปราการ 21.00 – 04.00 น.

8. สมุทรสาคร 23.00 – 04.00 น.

9. สุพรรณบุรี 23.00 – 04.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ชัยภูมิ 23.00 – 04.00 น.

2. บึงกาฬ 23.00 – 04.00 น.

3. ยโสธร 23.00 – 04.00 น.

4. หนองคาย 23.00 – 04.00 น.

ภาคใต้

1. ตรัง 22.00 – 03.00 น.

2. ยะลา 22.00 – 04.00 น.

3. ระนอง 22.00 – 04.00 น.

4. สงขลา 22.00 – 04.00 น.

5. สุราษฎร์ธานี 22.00 – 04.00 น.

ขอความร่วมมือ