เปิดรายชื่อ อีก 4 จังหวัด ห้ามออกจากบ้าน

592

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าว ได้รับรายงานว่า จากที่ประชุมศบค.เผยว่า การประชุมศบค.ชุดใหญ่เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. มีการหารือกันอย่างเคร่งเครียด โดยเฉพาะข้อกำหนดที่จะประกาศใช้

ล่าสุดจะใช้กับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ไม่ได้รวมทั้งประเทศ ได้แก่

กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

นนทบุรี

นครปฐม

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

และสงขลา

โดยมีรายละเอียดในข้อกำหนดแตกต่างกันไปเฉพาะส่วน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. รวม 14 วัน แต่ให้เริ่มตั้งด่านปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ส่วนกรณีถ้าฉีดวัคซีนแล้วสามารถเดินทางได้

ส่วนของร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ปิดเวลา 20.00 น. ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกิน 5 คน รถสาธารณะให้บริการถึง 21.30 น. ส่วนวันเวลาห้ามออกจากบ้าน 21.00-04.00 น.