ผอ.รร ขับรถลงจากเขา 22 กิโล เบิกเงิน 2,000 ให้นักเรียน

475

วันที่ 13 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก นายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และ นางสาว ประภาวรินทร์ วิเชียรสรร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

~

ต้องขับรถขึ้นลงเขา เพราะเส้นทางทุรกันดาร มีทั้งหลุมลึก ร่องน้ำ และหน้าผาสูงชันข้างทาง โดยใช้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์ จากที่ตั้งของโรงเรียน

~

ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งมีระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางกว่า 30 นาที เพื่อเดินทางไปเบิกเงิน จำนวน 44,000 บาท ที่ธนาคารในตัวอำเภอแม่สรวย และนำกลับมามอบให้ผู้ปกครองนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว รายละ 2,000 บาท จำนวน 22 คน รวมระยะทางไปกลับ จากโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ถึงถนนทางขึ้น 22 กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลา 1 ชั่วโมง

~

โดยนายนรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว เปิดเผยว่า เมื่อทางโรงเรียนได้รับโอนเงิน ก็เร่งเบิกจ่ายมาให้ผู้ปกครองทันที เพราะมีข้อกำหนด ที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน

~

หลังจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนเงินมา สำหรับโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว การเดินทางคืออุปสรรค เพราะหากฝนตกจะไม่สามารถขึ้นลงได้เลยเพราะเป็นเส้นทางที่ทุรกันดารอย่างมาก แต่ด้วยหน้าที่ของครู และผู้บริหารสถานศึกษา ก็ต้องเร่งดำเนินการให้ผู้ปกครอง โดยทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์อาข่า

~

ทั้งนี้หลังจากมอบเงินไปแล้วทุกคนที่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวต่างดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับเงินช่วยเหลือครั้งนี้

~

ด้านนางแรมจันทร์ อางีกุ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับเงินจำนวนนี้ และจะนำไปใช้จ่ายสำหรับลูก ทั้งซื้อชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียนบางอย่าง เพราะที่ผ่านมาครอบครัวไม่มีรายรับเลย ทำให้ลูกต้องใส่เสื้อผ้าชุดเก่า รองเท้าที่ขาด

~

โดยเฉพาะช่วงวิกฤตcv-19 เรียกได้เลยว่ามีแต่รายจ่าย รายรับไม่เข้าครอบครัว เพราะทำอาชีพเกษตรกร ปีหนึ่งก็จะได้รายรับครั้งเดียว

~