fbpx
News & Entertainment

จตุจักรตื่นเต้น สุริยุปราคา ดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง เห็นชัดมาก

282

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน สดร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 จะเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาวงแหวน แนวคราสวงแหวนพาดผ่านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็น สุริยุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ถูกบดบังแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ 81 ส่วนภาคเหนือที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดวงอาทิตย์จะถูกบังเพียงร้อยละ 40 กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณร้อยละ 56

ทั้งนี้ เตือนคนไทยไม่ควรมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า ต้องใช้อุปกรณ์กรองแสง และให้ระมัดระวังการถ่ายภาพดวงอาทิตย์จากเลนส์กล้องดิจิทัล ย้ำ อันตรายถึงขั้นตาบอดได้ พร้อมชวนร่วมชมปรากฏการณ์ 4 จุดสังเกตการณ์หลัก เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา โคราช สงขลา และเครือข่ายดาราศาสตร์อีกกว่า 410 แห่งทั่วประเทศ

ภาพสุริยุปราคาดังกล่าว

ภาพสุริยุปราคาดังกล่าว

ภาพสุริยุปราคาดังกล่าว

ขอบคุณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ