fbpx
News & Entertainment

ภาพปัจจุบันของลูกตาล ชลธิชา หรือลูกตาลอาร์สยาม สวยขึ้นมาก

767

เยื่อเลยว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนเพลงลูกทุ่ง น่าจะพอได้ยินชื่อเสียงของเธอมาบ้าง สำหรับ ชลธิชา เพ็ชรณสังกุล ชื่อเล่น ลูกตาล หรือที่รู้จักกันในนาม ลูกตาล อาร์สยาม เป็นนักร้องแนวเพลงป๊อป-ลูกทุ่งชาวไทย สังกัดค่ายอาร์ สยาม ชลธิชา ลูกตาล อาร์สยาม เกิดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2533 เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักร้องแนวเพลงป๊อป-ลูกทุ่ง สังกัดค่าย อาร์ สยาม

การศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จบการศึกษาระดับมัธยม จาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับผลงานเพลงของ ลูกตาลนั้น ก็มีมากมายหลายเพลงเลยทีเดียว อาทิเช่น อะหยังปะหล้ำปะเหลือ,ก็มันนอย,น้อยใจ,ผู้ชายเจ้าเอย,อู้ได้ก่อ,พิเศษใส่ใจ,จิกหมอน ,ฮักเบา,เบา,มีไลน์ป่ะ

เคยได้รับรางวัลมาอย่างมากมายเลยทีเดียว เช่น รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโครงงานโดยมีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนังสืออ้างอิงหลัก ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศชุมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ จากการแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ระดับประเทศ โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกับพ่วงรางวัลนิทรรศการดีเด่น

รางวัลเหรียญทองแดงโครงงานวิทยาศาสตร์ “การศึกษาพฤติกรรมของนกปรอดหัวโขน” จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว.) ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบน

วันนี้จะพาไปเปิดภาพล่าสุดของสาวลูกตาลกันจ้า