เลขธูปแห่พระประธาน รอบที่แล้วถูกทั้งหมู่บ้าน

1,179

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. มีรายงานว่าที่บ้านโคกครุฑ ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ มีขบวนแห่พระประธานที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นในงานบุญกฐินไปประดิษฐานที่สำนักสงฆ์ครุฑภูมิกาวาส อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ และแห่เทียนเข้าพรรษาพร้อมกัน

~

~

ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงต่างพากันมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก และพากันจุดธูปขอพรและขอลาภโดยใช้ธูปเสี่ยงทาย

ระหว่างการทำพิธี เลขธูปออกมา 549 49 94 แต่ชาวบ้านบางคนก็เห็นเป็น 649

~

~

ชาวบ้านเชื่อว่าการทำพิธีอัญเชิญประธานในครั้งนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรให้ลาภเหมือนเช่นรอบที่ผ่านมา ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ได้ทำพิธีหล่อประพระธานได้เลข 17 71 ทำให้ชาวบ้านถูกรางวัลกันทั้งหมู่บ้าน

~

~

และก่อนที่จะเป็นสำนักสงฆ์ที่แห่งนี่เคยมีเรื่องเล่าต่างๆ นานา จากคนสูงอายุในหมู่บ้าน ซึ่งการแห่พระประธานไปที่สำนักสงฆ์ในครั้งนี้

~

~

ทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมขบวนทำบุญต่างมีความสุขและตื้นตันใจมาก และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านอีกด้วย

~

~