ราคาทองวันนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ปรับลงแล้ว

202

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศราคาทองคำ เวลา 09.28 น. จะเห็นได้ว่าราคาทองมีการปรับตัวลดลงจากเดิม 100 บาท

ประกาศทองคำครั้งที่ 1 (เปิดตลาด)

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 29,850.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 29,950.00 บาท/บาทองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,319.44 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,450.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

ล่าสุดทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ คือ

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 29,850.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 29,950.00 บาท/บาทองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,319.44 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,450.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

You might also like