ราคาทองตลาดช่วงเย็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้นแล้ว

82

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จากสมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศราคาทองคำ เวลา 16:46 น. จะเห็นได้ว่าราคาทองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม 100 บาท

ประกาศทองคำครั้งที่ 5

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,100.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,200.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,562.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,700.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

ล่าสุดทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ คือ

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,100.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,200.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,562.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,700.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

เรียบเรียง สยามนิวส์

You might also like