ราคาทองตลาดช่วงเช้าวันที่ 3 มีนาคม 2566 ขึ้นแล้ว

62

วันที่ 3 มีนาคม 2566 จากสมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศราคาทองคำ เวลา 09.27 น. จะเห็นได้ว่าราคาทองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม 50 บาท

ประกาศทองคำครั้งที่ 1

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,150.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,250.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,607.48 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,750.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

ล่าสุดทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ คือ

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,150.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,250.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 29,607.48 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,750.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

เรียบเรียง สยามนิวส์

You might also like