ราคาทองคำตลาดช่วงเย็นวันที่ 11 มีนาคม 2566 ขึ้นแล้ว

215

วันที่ 11 มีนาคม 2566 จากสมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศราคาทองคำ เวลา 09.28 น. จะเห็นได้ว่าราคาทองไม่มีการปรับตัวตั่งแต่เมื่อวานตอนเย็น

ประกาศราคาทองคำครั้งที่ 1

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,550.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,650.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 30,001.64 บาท/บาททองคำ และขายออก 31,150.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

ล่าสุดทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ คือ

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 30,550.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 30,650.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 30,001.64 บาท/บาททองคำ และขายออก 31,150.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

You might also like